Back-end developer


Pracovná náplň

 • Vývoj, dokumentácia a správa riešení v C# a súvisiacich technológiách
 • Spolupráca pri návrhu riešení a vytváraní dokumentácie
 • Komunikácia s tímom, užívateľmi, dodávateľmi a menežmentom

Požadujeme

 • Skúsenosti s .Net 4.5 a viac
 • Skúsenosti s WCF, Web Api, XML
 • Skúsenosti s relačnými databázami (MySQL/Maria DB, MSSQL) a ovládanie SQL/TSQL a ORM
 • Skúsenosti s prácou v tíme a prácou s GIT
 • Proaktívna komunikácia
 • Schopnosť samostatnej práce a štúdia

Uvítame

 • Znalosť práce s Entity Framework
 • Znalosť práce s Workflow Foundation
 • Znalosť práce s Xamarin
 • Znalosť práce s SoupUI
 • Znalosť práce s Windows Server
 • Skúsenosti s agílnym vývojom Scrum

Your request:

  Odoslaním tohto formuláru a poskytnutím informácií súhlasíte s kontaktovaním spoločnosťou DataX Computing.