Front-end vývojár


Pracovná náplň

 • Vývoj, dokumentácia a správa riešení v PHP a súvisiacich technológiách
 • Spolupráca pri návrhu riešení a vytváraní dokumentácie
 • Komunikácia s tímom, užívateľmi, dodávateľmi a menežmentom

Požadujeme

 • Skúsenosti s OOP v PHP
 • Skúsenosti s JavaScript technológiami – JQuery, Ajax, Rest, JSON
 • Skúsenosti s responzívnym HTML
 • Skúsenosti s relačnými databázami (MySQL/Maria DB, MSSQL) a ovládanie SQL a ORM
 • Skúsenosti s prácou v tíme a prácou s GIT
 • Proaktívna komunikácia
 • Schopnosť samostatnej práce a štúdia

Uvítame

 • Znalosť práce s PHP frameworkami Kohana, Laravel
 • Znalosť práce s jazykom Python a asynchrónneho programovania v Celery
 • Znalosť práce s NoSQL databázami Mongo, Redis
 • Znalosť práce s React, Node JS a Socket IO
 • Znalosť práce s OS Linux
 • Skúsenosti s agílnym vývojom Scrum

Vaša žiadosť:

  Odoslaním tohto formuláru a poskytnutím informácií súhlasíte s kontaktovaním spoločnosťou DataX Computing.